آسم

تاريخ انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 918

مخلوطی از سیاهدانه و عسل طبیعی برای تخفیف حمله آسم مفید و موثر است.
(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم