آفت دهان

تاريخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 931

می توانید، عسل را روی سیب مالیده و آنرا به صورتی که مدت زیادی در دهان بماند، جویده و بخورید. اگر آفت در دهان زیاد است و جویدن درد آور است، می ‎توانید در آب سیب، عسل ریخته، و آنرا جرعه جرعه بنوشید، بطوریکه برای مدتی، در دهان نگهدارید .

برگرفته از وبگاه طب قرآنی

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم