اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه

تاريخ انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 769

موضوع:

اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ)

Zohre Zamani, Parham Reisi, Hojjatallah Alaei, Ali Asghar Pilehvarian, Zahra Zamani, زهره زمانی, پرهام رئیسی, حجت‌اله علایی, علی اصغر پیله وریان, زهرا زمانی

چکیده:

بیماری آلزایمر یک اختلال عصبی پیش‌رونده و برگشت ناپذیر می‌باشد. این بیماری علت مهم دمانس پیری است که با تخریب نورونی و زوال شناختی، به ویژه در سنین پیری مشخص می‌شود. با تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز رت، مدل مناسبی از آلزایمر نوع اسپورادیک ایجاد می‌شود. ژل رویال ماده لزجی است که توسط زنبورهای عسل کارگر جوان از جنس Apis mellifera تولید می‌گردد. در مطالعات پیشین نشان داده شده است که ژل رویال دارای خواص نوروژنز بوده، موجب القای تمایز نورونی نیز می‌شود. مطالعه‌ی حاضر قصد داشت تا اثر این ماده را بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغزی (icv) بررسی نماید.
روش‌ها:

۴۸ عدد موش صحرایی نر با وزن ۳۵۰-۳۰۰ گرم، به چهار گروه شم، شم- ژل رویال، استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین- ژل رویال تقسیم شدند. گروه استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین- ژل رویال تحت عمل جراحی، تزریق دوطرفه‌ای از استرپتوزوتوسین (mg/kg 5/1) دریافت نمودند و دو گروه دیگر به همین ترتیب و با همین دوز نرمال سالین دریافت کردند. گروه شم- ژل رویال و استرپتوزوتوسین- ژل رویال به مدت ۱۰ روز غذای حاوی ژل رویال (۳ درصد وزنی) دریافت نمودند ولی گروه شم و استرپتوزوتوسین با غذای معمولی فاقد ژل رویال تغذیه شدند. حافظه و یادگیری در این حیوانات، از طریق آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال نشان داد که شاخص‌های حافظه و یادگیری در گروه استرپتوزوتوسین در مقایسه با گروه شم به طور قابل ملاحظه‌ای تخریب شده است؛ اما تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های شم و استرپتوزوتوسین- ژل رویال وجود نداشت. با این که ژل رویال شاخص‌های یادگیری و حافظه را در گروه شم- ژل رویال بهبود بخشید ولی این تغییرات در مقایسه با گروه شم معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری:

این تحقیق نشان داد که تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز موجب اثرات مخربی بر یادگیری و حافظه در رت می‌شود. با این وجود مصرف غذای حاوی ژل رویال از اثرات تخریبی استرپتوزوتوسین جلوگیری کرد. نتایج مشاهده شده در این تحقیق پیشنهاد می‌کند که ممکن است ژل رویال دارای اثرات مطلوبی بر جلوگیری و تخفیف بیماری آلزایمر باشد.
واژگان کلیدی: ژل رویال، استرپتوزوتوسین، یادگیری و حافظه، آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال، بیماری آلزایمر.

***

” دانلود مقاله اثر ژل رویال… “

***

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم