بیماری بیضه

تاريخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 833

شامل ورم، درد و سخت شدن بیضه می باشد. عسل را گرم کرده و روی بیضه ها بمالید و بک قطعه پلاستیک روی آن گذاشته مدتی به این حالت بماند. این عمل را چند مرتبه در روز انجام دهید.

(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم