تشخیص عسل طبیعی از تقلبی

تاريخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۲ | بازديد: 1,530

روش های مرسوم و فرهنگ عوام برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی به علت نداشتن پشتوانه علمی، روش های صحیح و قاطعی نیستند؛ البته…

البته این مساله یک امر طبیعی است زیرا:
عسل دارای خصوصیات پیچیده ای بوده و به راحتی تحت تاثیر شرایط قرار می گیرد. به طور مثال در محیط گرم به سادگی روان شده و در محیط سرد بسیار سفت و چسبنده است. همچنین در محیط مرطوب به راحتی رطوبت جذب می کند و در محیط خشک رطوبت آن کاهش می یابد. نور مستقیم خورشید نیز به سادگی ترکیبات آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم