تورم غدد

تاريخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 1,023

۱- برگ مریم گلی یا سالویا به صورت چای تهیه کرده، با عسل مخلوط نموده، روزانه دو نوبت به مدت ۵ تا ده دقیقه غرغره نمایید.
۲- پودر خشک شده گیاه دم اسبی را با عسل مخلوط کنید و ضماد به دست آمده را زیر گلو بمالید و برای چند ساعت ببندید.
(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم