زبان زنبورها را از رقصشان بخوانید!

تاريخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 609

رقص برای زنبورها به منزله وسیله‌ای برای حرف زدن و فهماندن مقاصدشان به یکدیگر به کار می‌رود.

دکتر شهاب قاضی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: هرگاه تعدادی “شان” پر از عسل را در نزدیکی کندوهایی با جمعیت زنبور عسل قرار دهیم، پس از مدت کوتاهی زنبوری آن را کشف می‌کند و در حد توان از عسل برداشت کرده و با خود به کندو می‌برد.

وی گفت: بعد از گذشت دقایقی چند، تعدادی زنبور عسل به محلی که “شان” در آن‌جا قرار دارد، می‌روند و از آن پس مرتب بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، بدون این‌که زنبور اول یا زنبور کاشف، دوباره به محل عسل برگشته و زنبورهای دیگر را به آن‌جا راهنمایی کرده باشد.

قاضی افزود: این آزمایش روشی است برای اثبات این عقیده که شاید زنبورها امکاناتی دارند که به کمک آن‌ها قادرند یکدیگر را از وجود شهد در نقطه معینی آگاه کنند. این اعتقاد زمانی محکم می‌شود که می‌بینیم تمام زنبورهایی که برای استفاده از عسل به نقطه مزبور آمده‌اند، به یک کندو تعلق دارند؛ جالبتر این که این کندو دقیقا همان کندویی است که زنبور کاشف عسل نیز بدان تعلق دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: در واقع کلید این معما به نوع رقص زنبور مربوط می‌شود، به این ترتیب که آن‌ها به وسیله رقص، محل مورد نظر را به یکدیگر نشان می‌دهند و در واقع رقص برای زنبورها به منزله وسیله‌ای برای حرف زدن و فهماندن مقاصدشان به یکدیگر به کار می‌رود.

وی اظهار کرد: زنبور کاشف برای راهنمایی سایر زنبورها مقداری از بوی گل مزبور را با خود به کندو می‌آورد تا شمه‌ای از آن بو را بین زنبورهایی که تصمیم به رفتن به محل شهد دارند، منتقل کند؛ به این ترتیب آن‌ها راحت‌تر گل و گل‌های مورد نظر را پیدا می‌کنند.

قاضی ادامه داد: به عنوان مثال اگر زنبوری بوی گل گیلاس را با خود به کندو بیاورد، هنگام رقص، زنبورهای دیگر ضمن بررسی وضع رقص، مقداری از بوی گیلاس را نیز گرفته و مستقیما به سمت محل شهد، پرواز می‌کنند و در آن‌جا منحصرا به جست وجوی گل‌های گیلاس می‌پردازند و به طور ناخودآگاه گرده یک گل را به مادگی گل‌های دیگر منتقل و آن‌ها را بارور می‌کنند ؛در نتیجه محصول گیلاس افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: با بهره گیری از همین خاصیت جالب می‌توان زنبورها را به سمت نوع گل مورد نظر فرستاد، یعنی عملا با زنبور حرف زد. به این ترتیب که مقداری از عصاره گل مورد نظر را در شربت حل کرده و در اختیار زنبور قرار ‌دهیم، به این ترتیب زنبور فقط به سمت گل مورد نظر پرواز و آن را بارور می‌کند.

قاضی سپس گفت: زنبور عسل مسیرها را با رقص دایره‌ای و نیم‌دایره‌ای که به دوری و نزدیکی محل شهد بستگی دارد، به سایر زنبورها نشان می‌دهد. سرعت رقص زنبور عسل با فاصله کندو تا محل شهد رابطه معکوس دارد.

این استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: امروزه انسان موفق شده است با زنبور عسل حرف بزند و با آن ارتباط برقرار کند.

برگرفته از خبرگزاری ایسنا

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم