زخم های ناشی از سوختگی

تاريخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 945

۱- عسل خالص و طبیعی را روی زخم ها مالیده با آب ولرم شسته و این عمل را در روز دو تا سه مرتبه انجام دهید. التیام زخم به وسیله ی عسل فاقد جای زخم مانده روی پوست است.
۲- مخلوطی از عسل و لعاب به و به دانه را روی زخم مالیده و چندین نوبت انجام دهید.
۳- موم خالی را با روغن تخم کتان مخلوط کرده و روی زخم ها استعمال کنید. هم چنین به طریق مساوی از کره، روغن کتان، موم عسل و عسل ضماد بسیار موثری می توان تهیه کرده و زخم های کهنه را التیام بخشید.
(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم