صرع ساده

تاريخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 817

مخلوطی از چای گل بابونه با کمی زعفران به هم زده و عسل اضافه کرده و میل نمایید
(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم