عفونت های گوش/کاهش شدت شنوایی

تاريخ انتشار : ۷ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 851

قطره های سه گانه ذیل که به ترتیب بعد از پایان اولی بعدی را شروع می کنید را داخل گوش بریزید.

۱- ۷ شب اول، هر شب ۲ قطره، روغن زیتون بریزید.
۲- ۵ شب دوم، هر شب ۲ قطره، عسل بریزید.
۳- ۳ شب سوم، هر شب ۲ قطره، سرکه طبیعی بریزید.
موارد درمانی :
– عفونت های گوش
– کاهش حدت شنوایی
تذکر :
برای کودکان و نوزادانی که گوش آنها چرک کرده می توانید این دستور را استفاده کنید ولی تعداد قطره ها را از دو قطره به یک قطره و تعداد شبهایی که این کار را انجام می دهید کاهش دهید.

به نقل از وبگاه دکتر روازاده

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم