فضیلت سوره هایی با نام حیوانات

تاريخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 672

سوره بقره (گاو ماده)؛ ۲, سوره نحل ( زنبور عسل)؛ ۳, سوره نمل ( مورچه)؛ ۴, سوره عنکبوت؛ ۵, سوره فیل؛[۱]

در باره فضیلت این سوره ها گفته شده است:

۱, سوره بقره:

از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سوره بقره و آیه آیه الکرسی.[۲]

۲, سوره نحل:

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر کس سوره نحل را تلاوت کند خداوند از نعمت های دنیایی که به او داده در قیامت حساب نمی کشد.[۳]

۳, سوره عنکبوت:

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر کس سوره عنکبوت را تلاوت کند خداوند به عدد هر یک از مؤمنین و منافقین ده حسنه در نامه عملش ثبت می فرماید.[۴]

سوره فیل و ایلاف یک سوره محسوب می شوند، بنابراین اگر بخواهیم سوره فیل را بعد از سوره حمد در نماز بخوانیم باید بعد از سوره فیل، ایلاف را نیز بخوانیم

۴, سوره نمل:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس سوره های شوری و نمل و قصص را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود.[۵]

۵, سوره فیل:

امام صادق(علیه السلام) فرمودند: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجب خود بخواند روز قیامت کوه و دشت و ریگ بیابان ها گواهی دهند که او از نمازگزاران بوده است.[۶]

سوره فیل و ایلاف یک سوره محسوب می شوند، بنابراین اگر بخواهیم سوره فیل را بعد از سوره حمد در نماز بخوانیم باید بعد از سوره فیل، ایلاف را نیز بخوانیم.[۷]

 

پی نوشت ها:

[۱]. حسینی، میرزا باقر، آشنایی و انس با قرآن ، ص ۴۳، انتشارات حرم.

[۲]. همان، ص ۲۳۲ .

[۳]. همان، ص ۲۳۷ .

[۴]. همان، ص ۲۴۱ .

[۵]. عزیزی، عباس، فضائل و آثار قرائت سوره ها ، ص ۴۷، انتشارات ارم.

[۶]. همان، ص ۱۱۴ .

[۷]. خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۶۵، القول فی القراءه و الذکر، م ۶ .

برگرفته از وبگاه تدبر

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم