نقرس

تاريخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 823

حدود ۲۰گرم موم عسل و صمغ کاج را گرم کنید. مقداری عسل به آن اضافه کنید، محتوا را به هم زده و از این ضماد روی یک تکه پارچه کتانی مالیده و روی شست پا قرار دهید و بدین وسیله از درد و ورم مفصل کاسته می گردد.
(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم