یرقان

تاريخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ | بازديد: 887

۱-   محتوای یک تخم مرغ را با دو برابر مقدار تخم مرغ، عسل اضافه کرده و به هم زده و میل کنید.

۲-   از چای گیاهان دارویی مانند رازیانه، افسنطین، ریشه کاسنی، زوفا همراه با عسل روزانه تا سه فنجان چای بنوشید.

(کتاب معجزات درمانی عسل و انگبین ها – دکتر محمد دریایی)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم