بیوگرافی عسل

حدود ۴۰ میلیون سال از حیات زنبور عسل می‌گذرد

عسل اولین ماده غذایی بسیار شیرینی بود که انسان‌های نخستین از کندوهای طبیعی برداشت می کردند و لذا زنبورعسل همواره مورد احترام بشر بوده و در کتاب های آسمانی مانند قرآن کریم، انجیل و تورات از زنبور عسل به عنوان یک حشره مفید و از عسل به عنوان یک ماده مغذی و شفابخش یاد شده است.
دکتر شهاب قاضی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد تاریخچه زنبور عسل اظهار کرد: حدود ۴۰ میلیون سال از حیات زنبور عسل می گذرد که این موجود می تواند در اکثر مناطق با شرایط مختلف آب و هوایی به زندگی ادامه دهد در واقع گرچه مناطق اولیه پرورش این حشره مناطق گرم و گرمسیری است اما در حال حاضر به استثنای نواحی قطبی در تمام نقاط دنیا پرورش داده می شود.
وی گفت: در کار کردن باید تابع زنبور عسل باشیم (بیشتر…)

اسم من “عسل” است!

هم دوا هستم ، هم غذا. اکسیر طول عمر را در من جستجو کنید

هیچ نوع میکربى در من اثر ندارد….زیرا دشمن سرسخت آنها هستم .
شفابخش زخمهاى دهان بوده. سستى اندام و عضلات را از بین مى برم .
پادزهر خوبى براى سموم مختلف هستم .
دوست کبدم و سنگهاى کلیه و مثانه را خرد مى کنم .
و خلاصه هزاران خاصیت دیگر که کمتر کسى از آن مطلع است !

مرا به فارسى انگبین ، و برادر ارجمندم را که خوراک ملکه کندو بوده ، و داراى اکسیر جوانى و طول عمر است ، شاه انگبین گویند – شهد – نوش – نوشابه – هم به من گفته اند.

من از زمانهاى خیلى دور، یعنى قبل از پیدایش انسان (بیشتر…)