عسل در قرآن و احادیث

وحی به زنبور عسل

در مورد وحی بیشتر توضیح بفرمائید که آیا فقط در مورد انسان است یا به جمادات و حیوانات (زنبور) هم وحی می‌شود؟

معنی وحی اینست که یک حقیقت والایی را فرود بیاورند تا سطح ذهن شما آنرا به شما القا کنند. وحی معارف الهی فقط بر قلب انسانهای برگزیده یعنی پیغمبران نازل می‌شود، البته آنها آنچه را که بر آنها نازل شده و وجودشان آنرا لمس کرده همان را با زبان قابل فهم مردم برای مردم بیان می‌کنند و (بیشتر…)

فضیلت سوره هایی با نام حیوانات

سوره بقره (گاو ماده)؛ ۲, سوره نحل ( زنبور عسل)؛ ۳, سوره نمل ( مورچه)؛ ۴, سوره عنکبوت؛ ۵, سوره فیل؛[۱]

در باره فضیلت این سوره ها گفته شده است:

۱, سوره بقره:

از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سوره بقره و آیه آیه الکرسی.[۲]

۲, سوره نحل:

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر کس (بیشتر…)

زنبور عسل و شگفتی های آن

دو فصلنامه تخصصی قرآن و علم
سال پنجم، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۰

بخشی از مقاله ی ” «اعجازها و شگفتی‌های از قرآن» در «زیست جانوری» ”

در این بخش به بررسی آیات ۶۸ و ۶۹ سوره نحل و اعجازها و شگفتی‌های آن می‌پردازیم، این آیات دارای فرازهای ذیل می‌باشد.
(وَ أَوْحى)؛ از بررسی کتاب‌های مختلف لغت[۲۶] این نتیجه به دست می‌آید که معنای وحی «فهماندن مخفیانه» است به هر روش که باشد (اشاره، الهام، کلام خفی…) و می‌توان به حسب مورد، مفاهیمی چون سرعت را نیز در آن دخیل دانست. (بیشتر…)

بررسی چهارده اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

حجت‌الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی (دانشیار جامعه المصطفی العالمیه)
حجت‌الاسلام ابراهیم رضایی آدریانی(دانش‌پژوه دکتری تفسیر تطبیقی)
چکیده
در آیات متعددی از قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده است. از آنجا که برخی از این اشارات علمی در زمان نزول قرآن کشف نشده بود و بشر قرن‌ها بعد به بخشی از آنها پی برد، طرح این مطالب علمی در قرآن، اخبار غیبی و اعجاز علمی این کتاب آسمانی محسوب می‌شود. در تفسیر نمونه ذیل آیات علمی قرآن، اکتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهای علمی آن‌ها مشخص گردیده است.
در این مقاله آیاتی که در تفسیر نمونه سخن از اعجاز علمی آنها به میان آمده است، گردآوری و در پاره ای از موارد تحلیل شده است. این موارد ۱۴ موضوع است که عبارتند از:
تزیین آسمان با ستارگان؛ جایگاه و مسیر مشخص ستارگان؛ حرکت دورانی و جریانی خورشید؛ حرکت زمین؛ قانون جاذبه؛ آماده شدن زمین برای زراعت به وسیله باران؛ زوجیت در گیاهان؛ رستاخیز انرژی‌ها؛ تشکیل تمام اجسام از اتم؛ زندگی اجتماعی زنبور عسل؛ آفرینش انسان از علق؛ شکل گیری استخوان ها در جنین؛ رقیق تر بودن هوا در ارتفاعات و بریدگی میان رشته کوه‌ها.
کلید واژه‌ها: قرآن، تفسیر نمونه، اعجاز، علم، اعجاز علمی قرآن. (بیشتر…)

دیدگاههای پزشکی و بهداشتی طب النبی(ص){…}درخصوص عسل…

موضوع:

دیدگاههای پزشکی و بهداشتی طب النبی(ص)،حضرت علی (ع)،طب الصادق ، طب الرضا درخصوص عسل ومقایسه آن با دستاوردهای طب جدید

نویسنده:
کاظم خدادوست
دانشجوی دکترای تخصصی رشته تاریخ طب (PhD )

 خلاصه:

ازآنجائی که اسلام بهترین وعالیترین ریشه های هرعلم را برای بشرآورده است درطب سنتی وگسترش آن نقش موثر وارزندهای داشته است.چرا که اسلام دین جامع وکاملی است که نه تنها به روح انسان بلکه به جسم انسان هم اهمیت فراوانی می دهد ودستورات طبی اسلامی که برمعنویت وپرورش ایمان وفضیلت و تهذیب اخلاق استوار است ،دستورات کلی بهداشت ودرمان طبیعی رادربردارد وهر آینه درسلامتی انسان به دنبال علاج واقعه قبل ازوقوع آن بوده و مردم را به حفاظت وحراست جسم وروح خود آگاه نموده است. (بیشتر…)