بره موم

بره موم زنبورعسل در درمان بیماری‌های باکتریایی این حشره موثر است

راساس یافته‌های محققان موسسه رازی، بره موم زنبورعسل در درمان بیماری یکی از خطرناکترین بیماری‌های زنبور عسل موسوم به لوک آمریکایی موثر است.

براساس تحقیق دکتر مصطفی مرادی، عضو هیات علمی بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های زنبورعسل و کرم ابریشم موسسه رازی، بره موم زنبور عسل ایران در مقایسه با بره موم تولیدی برخی از کشورهای دیگر از خاصیت ضد باکتریایی نسبتا بالایی برخوردار است و در صورت استفاده صحیح می تواند در درمان بیماری لوک آمریکایی زنبور عسل مورد استفاده قرار گیرد.

بره موم زنبور عسل یا Propolis ماده‌ای مرکب از صمغ انواع درختان و گیاهان مختلف است که کارگران زنبورعسل آنرا (بیشتر…)

بره موم اثر میکروب کشی دارد

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، گفت: بره موم یکی از فرآورده‌های زنبور عسل است که زنبورها مواد اصلی تشکیل دهنده آن را از محیط خارج به کندو حمل می‌کنند.

دکتر شهاب قاضی اظهار داشت: بره موم، نوعی صمغ است که به وسیله گیاهان و درختان مختلف در نقاط به خصوصی ترشح می‌شود.زنبور آن را معمولا از روی درختانی مثل بید، بیدمشک، آلبالو، آلو، شاه بلوط و … جمع می‌کند.

وی افزود: زنبور پس از جمع‌آوری بره موم آن را به همان طریقی که گرده گل را حمل می‌کند به پاهای عقب خود چسبانیده و به کندو می‌آورد، در حقیقت بره موم موجود در کندو مخلوطی از مواد چسبناک است که زنبور آن را از روی (بیشتر…)

مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس)

موضوع:

مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ‌های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS

نویسندگان:

دکتر عبدالغفار اونق ، دکتر امیر توکمه چی*، مسعود ادیب حسامی ، سمیرا ابراهیم زاده
*استادیار میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی

چکیده:
پیش زمینه و هدف:

بره موم ماده­ای شبیه موم و از فرآورده­های فرعی زنبور عسل بوده که خواص پزشکی آن اثبات شده است. هدف از بررسی حاضر مقایسه تاثیر عصاره الکلی بره موم جمع­آوری شده از کندوهای زنبور عسل (بیشتر…)

بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان

دکتر حمید رضویان ۱، صابر خزاعی ۲، شنتیا کاظمی*، سید مظاهر سیدی

* دانشجوی دندان پزشکی، عضو کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (مؤلف مسؤول)
۱: استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۲: دانشجوی دندان پزشکی، عضو کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۳: کارشناسی ارشد، واحد تحقیقات زنبور عسل، مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، اصفهان، ایران

مجله دانشکده دندا نپزشکی اصفهان
۱ تا ۱۱ : (۵)۸ :۱۳۹۱

چکیده
مقدمه: بره موم محصول کندوی عسل است که ویژگی آنتی اکسیدان دارد. سایر اثرات آن شامل خواص ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ، ضد سرطان و ضد التهاب می باشد. هدف مقاله مروری حاضر، بررسی پژوهش های انجام شده و گردآوری اثرات کاربردهای متعدد بره موم در بهبود سلامت دهان و دندان بود.
شرح مقاله:

جستجو با استفاده از کلید واژه های Propolis و با ترکیب با  Oral health  و  Dental treatment به تنهایی یا به صورت ترکیبی (بیشتر…)

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بره موم(Propolis)

موضوع:

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بره موم (Propolis) بر شایعترین میکروارگانیسم‌های آسیب‌زای دهان (کاندیدا آلبیکانس، استرپتوکوک موتانس، اکتینوباسیلوس) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر جلیل مؤمن بیت‌اللهی۱- دکتر آرش منصوریان۲ – دکتر معصومه اسماعیلی۳ – دکتر مسعود امانلو۴ – عبدالرضا محمدنیا۵– دکتر نغمه بهرامی۶
۱- استادیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و تشخیص دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- استادیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳- دندانپزشک
۴- دانشیار گروه آموزشی شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵- سوپروایزر آزمایشگاه مرکز آموزشی و پژوهشی سل و بیماران ریوی
۶- دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:
زمینه و هدف:

پروپولیس نوعی موم است که خواص ضد میکروبی آن مورد مطالعه قرار گرفته و به اثبات رسیده است. اما ساختمان شیمیایی این ماده طبیعی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی نوع ایرانی این ماده بر (بیشتر…)